Responsive image
Responsive image

Tiedemyönteisyys myötätuulessa

Tiedemyönteisyys myötätuulessa

Itä –Suomen yliopiston professori  Markku Myllykangas  on jälleen taistossa uskomushoitoja ja huuhaatieteitä vastaan. Muutaman tarkoitushakuisen sitaatin tuella hän yrittää halventaa hoitotieteellisen tutkimuksen, terveysalan koulutuksen ja Sairaanhoitaja – lehden.  Oikaistaanpa Myllykankaan puheita.

Ammattikorkeakoulun terveysalalla koulutetaan asiantuntijatason osaajia, kuten sairaanhoitajia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen edellytetään olevan laadukkaita, vaikuttavia ja oikea-aikaisia. Potilaiden on pystyttävä luottamaan siihen, että terveydenhuollon toimintayksikössä on asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa, joka osaa auttaa heitä ajantasaisen tutkitun tiedon mukaisesti hänen terveysongelmassaan.

Uusi terveydenhuoltolaki ja väestön muuttuneet tarpeet, uusi tutkimustieto sekä erilaiset sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja palvelurakenteen kehittäminen edellyttävät koulutuksen sisältöjen jatkuvaa tarkastelua. Euroopan unionissa terveydenhuollon henkilöstön ja potilaiden liikkuvuuden yleistyminen asettaa omat haasteensa terveydenhuollon henkilöstön osaamiselle. Yksi strategia vastata tähän on kehittää koulutuksen yhtenäisyyttä Euroopassa ja koulutuksen sisältö perustuu parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Suomalainen sairaanhoitajakoulutus pohjautuu Euroopan Unionin asettamaan ammattipätevyysdirektiiviin 2005/36/EY. Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä, mikä on laajempi kuin EU:n yleissairaanhoitajan koulutukselle määrittämä 180 op. 2014 aloittavat sairaanhoitajaopiskelijat koulutetaan valtakunnallisesti yhtenevän opetussuunnitelman mukaan. Siis ei mitään huuhaata tai uskomushoitotiedettä.

Mistä sitten löytyy Myllykankaan vaatima luotettu tieto? Hoitotyön Tutkimussäätiö on voittoa tavoittelematon toiminnallinen säätiö. Se on ainoa kansallinen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä edistävä keskus. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen ja vakiinnuttaminen. Säätiö kehittää vaikuttavia hoitotyön menetelmiä ja yhtenäisiä hoitokäytäntöjä. Tavoitteena on, että potilaiden hoito (ml. terveyden edistäminen) on laadultaan yhtä hyvää asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toiminta tukee terveydenhuoltolain (1326/2010) tavoitteita ja säännösten toimeenpanoa. Tiedämme, että terveydenhuollon kustannustehokkuus parantuu, kun pystytään karsimaan tehottomia ja vanhentuneita käytäntöjä ja korvaamaan ne tuloksellisilla toimintatavoilla.

Terveydenhuollon henkilöstöstä valtaosa on hoitotyöntekijöitä.  Heidän vastuullaan on suuri osa potilaan kokonaishoidosta. Näin ollen parhainkaan lääketieteellinen hoito ei yksinään johda potilaan kannalta hyvään lopputulokseen, jos potilaan koko hoitoketju ei perustu parhaaseen mahdolliseen näyttöön.

Säätiön yhteydessä toimii kaksi kansainvälistä yhteistyökeskusta, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus ja Suomen JBI yhteistyökeskus. Molempien tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa toimintaa terveydenhuollossa. Säätiö ja yhteistyökeskukset tekevät laajasti yhteistyötä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden kanssa

Säätiön toiminnassa painottuvat:

1)parhaan mahdollisen ja luotettavaksi arvioidun tutkimustiedon tiivistäminen niin, että se on helposti käytäntöön sovellettavissa. Tästä ovat esimerkkeinä hoitotyön suositukset ja järjestelmälliset katsaukset.

2)hankkeet, joiden avulla tuetaan käytäntöjen kehittämistä niin, että ne perustuisivat näyttöön ja olisivat yhtenäisiä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Sairaanhoitaja –lehti on elämänmakuinen ammattilehti sairaanhoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Lehti esittelee ajan ilmiöitä ja käytänteitä laajasti, kuten journalistisesti laadukkaan lehden pitääkin. Sairaanhoitajaliittoa hän syyttää uskomushoitojen tukemisesta. Sitä emme tee.

Toivoisin, että Myllykangas keskittäisi aktiivisuutensa enemmänkin terveydenhuollon päätöksenteon pohjana olevan tiedon oikeellisuuteen ja yhteistyöhön kuin syyttelyyn ja räväkkään populismiin.

 

Merja Merasto

puheenjohtaja

Suomen sairaanhoitajaliitto ry

 

Merja Merasto
Merja Merasto

Latest posts by Merja Merasto (see all)

 
 

Mitä mieltä sinä olet? (Huom! Kommentit päivittyvät viiveellä)