Responsive image
Responsive image

Puheenvuoroja Suomalaisesta työstä 27.11.2014

Arvokeskustelijat ry ehdotti keväällä 2014 Suomalaisen Työn Liitolle ajatusta yhteisestä työn arvoihin pureutuvasta kirjoituskampanjasta.

Asia lähtikin välittömästi etenemään ja pyysimme useita työelämän parissa keskeisesti vaikuttavia tahoja osallistumaan tähän hankkeeseemme heti alkusuunnittelusta lähtien.
Muodostimme avaintahojen edustajista suunnitteluryhmän, joka alkoi miettimään ideaa lopulliseen muotoonsa.

Suunnitteluvaihe sisälsi useita palavereita ja vilkasta s-postiviestintää kevään ja kesän aikana.
Marraskuussa olimme viimein valmiita ja kirjoitussarjamme ensimmäisenä kirjoittajanamme aloitti 30.11.2014 Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan puheenjohtaja Anne Berner .

Suunnitteluryhmä määritteli kirjoituskampanjan tavoitteet seuraavasti:

Kampanjan tavoite: Miten Suomeen saadaan lisää työtä?

• Tavoitteena on herättää arvopohjaista julkista keskustelua siitä, miten Suomeen saadaan lisää työtä.

• Kampanja pyritään toteuttamaan lehdistössä julkaistavalla juttusarjalla. Avaintahot ovat Arvokeskustelijat ry, Suomen Yrittäjät, Suomalaisen Työn Liitto, MTK, Perheyritysten liitto, PAM, SEL ja SAK. Mukava olevat tahot tuovat uudenlaisia näkökulmia aiheeseen: Miten Suomeen saadaan lisää työtä?

• Kirjoitussarjan kohderyhmänä on laaja massa kuluttajakansalaisia, jotka edustavat niin kuluttajia, työntekijöitä kuin työnantajia.

• Näkökulmia ja pohdintaa:

• Suomalaisen työn idea: mistä lisää kilpailukykyistä työtä, mihin arvoihin suomalaisen työn menestys pohjaa?

• Monissa Euroopan maissa kuten esim. Saksassa ja Italiassa ollaan ylpeämpiä kotimaisista tuotteista kuin Suomessa, miksi näin? Euroopassa on muutenkin nousussa lähellä tuotetun suosimisen trendi.

• Vastuullisuus ja ekologisuus ovat nousussa kuluttajien keskuudessa.

• Suomalaisten tuotteisiin tulisi liittää ostopäätöksiin vaikuttavat arvot laatu, työllisyys, ekologisuus, vastuullisuus

• Haasteena vaikuttaa massiivisiin trendeihin kuten ulkomaisten verkkokauppojen suosioon, mikäli kotimaiset verkkokaupat ja kivijalat eivät pysty vastaamaan kilpailuun.

• Tuotteiden tulee saavuttaa ensin vahva asema ja kiinnostus kotimaan markkinoilla, jotta vahvalle viennille löytyisi perusteita.

• Pohdittava myös miten työ muuttuu, esimerkiksi arvoketjujen uusjako.

• Mitä vaikutuksia ja mahdollisuuksia on sillä, mille aloille lisätään opiskelupaikkoja?

Saimme mediakumppaniksemme Lännen Median, jonka osakaslehtiä ovat Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Hämeen Sanomat, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, KainuunSanomat ja Forssan Lehti.

Painettujen lehtien yhtennlaskettu lukijamäärä on 1,3 miljoonaa ja kokonaistavoittavuus verkon kanssa yhteensä kaksi miljoonaa ihmistä.

Kirjoitussarjamme muodostuu kahdentoista kirjoittajan teksteistä, joita julkaistaan aina viikon välein Lännen Median osakaslehdissä.

Maaliskuussa 2015 toteutamme yhteistyössä Lännen Median kanssa vaalipaneelin, joka pohjautuu osin kirjoitussarjamme esiinnostamiin kysymyksiin.

Aamulehti 30.11.2014:     Anne Berner | Arvostus on paras palkanlisä
Aamulehti 07.12.2014:     Lauri Lyly | Hyvää työtä me haluamme

Aamulehti 14.12.2014:     Juha Marttila | Maalaisten työt ihan uusiksi
Aamulehti 21.12.2014:     Jyri Häkämies | Saksan lääke tepsisi meilläkin
Aamulehti 28.12.2014:     Olli Luukkainen | Koulutuksesta on tullut rasite
Aamulehti 04.01.2015:     Risto E.J. Penttilä | Omistajasta pitää olla ylpeä
Aamulehti 18.01.2015:     Jyrki Mäkynen | Jokohan rakenteet ryskyvät
Aamulehti 25.01.2015:     Maria Ohisalo | Työtä tekemällä ei aina elä
Aamulehti 01.02.2015:     Eero Heinäluoma | Vientivetoisen strategian aika
Aamulehti 08.02.2015:     Kaija Pitkäniemi | Tunteet arvoonsa työpaikalla
Aamulehti 15.02.2015:     Leena Mörttinen | Kasvollinen omistaja pelastaaa Suomen
Aamulehti 21.02.2015:     Kaarina Davis | Työntekijä, kuule talitiaista

Mitä mieltä sinä olet? (Huom! Kommentit päivittyvät viiveellä)