Responsive image
Responsive image

Mielenterveysmessut 19.11.2013

Arvokeskustelijat ry ja Mielenterveyden keskusliitto ry toteuttivat yhdesssä arvokeskustelupaneelin. Keskustelutilaisuus järjestettiin 19.11.2013 Mielenterveysmessujen yhteydessä Helsingin Wanhassa Satamassa. Tietoa Mielenterveyden keskusliitosta ja Mielenterveysmessuista: Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden, -kuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. www.mtkl.fi 
Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan potilasjärjestö. Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. www.ray.fi Mielenterveysmessut kokoaa eri kansalais- ja ammattiryhmät vuosittaiseen suurtapahtumaan Helsingin Wanhaan Satamaan.
Messuista on tullut vuosi vuodelta yhä suositumpi mieleterveys- ja päihdealan suurtapahtuma. www.mielenterveysmessut.fi

Joko – tai vai sekä –että ?

Kipakka arvokeskustelu Mielenterveysmessuilla koululääketieteestä ja vaihtoehtohoidoista 

On olemassa paljon hoitoja, joista ihmiset kokevat saavansa apua ja toivoa, vaikka ne eivät kuulu perinteisen lääketieteen piiriin. On myös hoitoja, joita voi hyvällä syyllä pitää tehottomina tai jopa asiakkaan huijauksena. Arvokeskustelijat järjestivät aiheesta paneelikeskustelun Mielenterveysmessuilla. Mielenkiintoista keskustelua veti lämmöllä ja ammattitaidolla toimittaja Maarit Huovinen. Keskustelu pyrki olemaan tasapuolinen, vaikka panelistien suuren tietomäärän ja kokemuksen ohella mukana oli myös paljon tunnetta – niin paneelipöydässä kuin salissakin.

Ääripäätä…

Kriittisimmät puheenvuorot käytti terveyssosiologian professori Markku Myllykangas, joka piti useita vaihtoehtohoitoja suorastaan puoskarointina ja nimitti näitä hoitoja antavia ”outohoitajiksi”. Hänen mielestään hoidon pitää perustua tutkittuun tieteelliseen tietoon ja hyvään koulutukseen. Hän oli hyvin huolissaan siitä, että sairaita henkilöitä johdetaan harhaan ja annetaan katteettomia toiveita. Terveysammattilaiset tulee erottaa ei-ammattilaisista, siksi hän arvosteli voimakkaasti esimerkiksi sitä, että terveysammattilainen tekee myös hoitoja, jotka eivät kuulu perinteisen lääketieteen piiriin: tällöin asiakkaan käsitys siitä, mikä on tutkimukseen perustuvaa hoitoa ja mikä vaihtoehtohoitoa, hämärtyy. Antaisin järjestäjillekin hieman palautetta, ei ole olemassa otsikon ”koululääketiedettä”, on vain lääketiedettä.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n puheenjohtaja Anna Sofia Nevanlinna kertoi, että ihmiset saavat apua monista hoidoista. Hän muistutti myös siitä, että rajat eivät ole selkeät: esimerkiksi akupunktio on nykyään monen lääkärinkin hyväksymä hoitomuoto. Hän kertoi, että suomalaisista noin miljoona käyttää erilaisia luontaishoitoja tai valmisteita ja toinen miljoona on joskus käyttänyt. Ihmiset kokevat niistä olevan apua. Kysymyksenasettelu keskustelulle oli joko-tai vai sekä-että, tähän vastaan että sekä-että, hän sanoi. Puheenjohtaja Nevanlinna pahoitteli sitä, että luontaislääketieteen hoitomuotojen tutkimusta ei kukaan Suomessa rahoita – siksi sitä ei Suomessa ole. Hän rajasi puheenvuoronsa koskemaan edustamansa liiton jäseniä eikä ottanut kantaa esimerkiksi ”enkeliterapiaan.”

ja sovittelua…

Emerituspiispa Juha Pihkala kertoi omasta kokemuksestaan tietävänsä, että vaihtoehtohoidot saavat joskus aikaan suorastaan vahinkoa. Jos on esimerkiksi kyse vakavasta sairaudesta, niihin turvautuminen saattaa viivästyttää lääketieteellisen avun saamista. Hän käytti paneelissa ymmärtäviä ja sovittelevia puheenvuoroja. Rukouksen parantavasta voimasta hänellä oli selkeä käsitys: Se ei sinänsä paranna ketään. Rukous voi toki olla tukena paranemisprosessissa. Mutta se ei ole terapiaa. Tämän keskustelun oleellisin kysymys on: miksi kaksi miljoonaa suomalaista turvautuu vaihtoehtoisiin hoitoihin, Pihkala sanoi. Tähän kysymykseen ei kukaan tuntunut osaavan vastata yksiselitteisesti. Vaikka kysymys esitettiin useampaan kertaan, se jäi auki.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto painotti omissa puheenvuoroissaan voimakkaasti sairaanhoitajien erinomaista, myös muualla kuin Suomessa arvostettua, koulutusta, ammattitaitoa ja sitoutumista. Hän kertoi myös hoitotieteen asemasta lääketieteen maailmassa ja sanoi olevansa paneelissa kritiikkiä herättäneiden liiton nettisivujen takana. Sivuilla on linkkejä, jotka eivät miellyttäneet dosentti Myllykankaan käsityksiä. Yleisölle Merasto vakuutti: Voitte luottaa sairaanhoitajiin, me osaamme ja me välitämme! Yleisö oli aktiivisesti mukana ja esitti panelisteille tiukkoja kysymyksiä joko-tai ja sekä-että hengessä. Paljon kysymyksiä jäi kuitenkin avoimeksi. Esimerkiksi Suomeen ei vieläkään ole saatu vaihtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä, niin hankalasta asiasta on kyse. Viimeisen tiedon mukaan lakia ei tällä hetkellä edes valmistella.

Kiittäessään panelisteja ja yleisöä kiinnostuksesta puheenjohtaja Maarit Huovinen lopettikin ”istunnon” retoriseen toteamukseen: ”… ja keskustelu jatkuu…”


tapahtumaan-liittyvat-kirjoitukset

 

 

Markku Myllykangas, Professori

Koululääketiede ja vaihtoehtohoidot sekä-että vai joko-tai

 

Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Tiedemyönteisyys myötätuulessa

 

Juha Pihkala, Emerituspiispa

Koululääketiede ja vaihtoehtohoidot sekä-että vai joko-tai

 

Anna Sofia Nevanlinna, Puheenjohtaja, Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry

Vaihtoehtohoidot ja koululääketiede sekä/että vai joko/tai