Responsive image
Responsive image

Arvokeskustelijat ry

Yhdistystoimintamme parasta antia on tapahtumien järjestäminen. Näitä ovat mm. erilaiset keskustelupaneelit, yleisö- ja jäsentapahtumat. Toiminnallemme ei ole poliittisia, järjestöllisiä tai uskonnollisia tarkoitusperiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Arvokeskustelijat ry

Toimintamme on jatkoa keväällä 2012 järjestetylle Valkeakosken arvokeskustelutapahtumalle. Sen saaman hyvän palautteen innoittamana olemme päättäneet jatkaa keskustelua hyvin laajalla joukolla ja uusin teemoin.

Arvokeskustelijat ry on erilaisia yhteiskunnallisia arvoja ja päämääriä edustavien ja edistävien ihmisten yhteenliittymä, joka uskoo monipuolisen keskustelun merkitykseen yhteiskunnan kehityksessä. Jäsenistömme on kirjo ihmisiä duunarista toimitusjohtajaan ja professorista rocktähteen.Heitä yhdistää halu keskustella arvoista niin, että eri näkemykset voivat rauhanomaisesti ja rakentavasti kohdata.

Näin yhdistyksemme on neutraali ja puolueeton yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva/vaikuttava toimija.

» Arvokeskustelijoita